PRELEGENCI

s. Judyta Pudełko

dr, PWTW

Wśród zainteresowań badawczych jest literatura mądrościowa, a zwłaszcza Księga Syracydesa. Siostra doktor jest zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio divina.

ks. Artur Malina

dr hab., prof. UŚ

Główne zainteresowania badawcze: hermeneutyka biblijna, patrologia i chrystologia biblijna, Ewangelie synoptyczne, Dzieje Apostolskie i List do Hebrajczyków, syryjska tradycja Ewangelii.

ks. Paweł Podeszwa

dr hab., prof. WT UAM

Wykładowca egzegezy NT i teologii biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie (sekcja zamiejscowa WT UAM). Niestrudzony propagator wiedzy biblijnej wśród świeckich Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

ks. Stefan Szymik

dr hab., prof. KUL

Wśród głównych zainteresowań badawczych są m.in. metodologia i hermeneutyka biblijna, aktualizacja Biblii w życiu Kościoła. Jest twórcą i prowadzącym Podstawowego Kursu Formacji Biblijnej.

ks. Grzegorz Rafiński

dr, UKSW

ks. Zdzisław Pawłowski

prof., WT UMK

Szczególne zainteresowania to hermeneutyka biblijna, a zwłaszcza narracyjna struktura ludzkiego życia przedłożona w Biblii oraz sposoby konstruowania i doświadczania czasu i przestrzeni przez biblijnych bohaterów.

Miejsce

Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

Centrum Dialogu znajduje się za Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej - w pobliżu Wydziału Teologicznego oraz studenckiego klubu OdNowa. Wokół Centrum, a także na terenie Seminarium dostępne są miejsca parkingowe.

PROGRAM KONFERENCJI

KONFERENCJA BIBLIJNA

KONTAKT

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Koordynatorzy

 

ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki

kierownik naukowy konferencji

tel. 508 995 140

email: tomaszt@op.pl

 

ks. dr hab. Dariusz Iwański

sekretarz konferencji

tel. 501 386 019

email: nagid@nagid.pl

 

www.A

  www.teologia.umk.pl  |   www.dogwiazd.pl

Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Centrum Dialogu Pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń